Pioniert, bouwt op en ondersteunt...

pionieren, opbouwen en ondersteunen in zending, gemeente en onderwijs

Huidige of afgelopen opdrachten

Consultant voor RENOVO onderzoek geestelijke groei in kerken


Klik op de volgende link om meer te lezen over RENOVO. RENOVOLINK

Internetbediening Palabras Bíblicas

In samenwerking met GlobalRize zet Arjan zich in voor het verder opbouwen en uitbouwen van de internetbediening Palabras Bíblicas, een Spaanstalige facebookpagina waar nu 780.000 accounts bij aangesloten zijn die Bijbelteksten toegestuurd krijgen met een korte uitleg. 600 artikelen staan op de website die vragen over het geloof beantwoorden en in april 2017 kwam de eerste online cursus in het Spaans op de website. In mei 2018 is Arjan samen met Carolina twee weken naar Peru geweest om het GlobalRize project van internetevangelisatie onder de aandacht te brengen van de locale kerken en organisaties. Er is doorgewerkt aan nieuwe cursussen online en werven van meer mentoren. Vele deelnemers (Al 17500 ingeschreven cursisten) worden door online mentoring onderwezen en geholpen in hun vragen over de Bijbel, zoektocht van het geloof en het kennen van Jezus. Verschillenden mochten we al doorverwijzen naar een locale kerk. Zie: www.palabrasbiblicas.net Het team is gegroeid naar 23 mentoren uit heel Latijns America en 8 ondersteunende vrijwilligers die: vertalen, designen, editten, coachen, social media beheren, chatten etc. Arjan is gevraagd door GlobalRize om vanaf medio 2019 ook taalteamleiders te coachen, te beginnen met Frans en Thais. Mooie uitdagingen voor de komende tijd.

Ondersteuning in het team missionaire vorming en toerusting IZB

In samenwerking met de IZB (missionaire organisatie in de PKN) ondersteunt Arjan het team 'Missionaire vorming en toerusting'. Dat betekent concreet het geven van cursussen en missionaire toerusting op aanvraag van gemeenten in het land. Rondom IZB Focus zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren. De losse cursussen worden steeds minder aangevraagd. Dat betekent dat de freelance taak bij de IZB voor een groot deel afgebouwd is.

Ondersteuning Stichting Missie Gura

Per december is Arjan betrokken geraakt bij Stichting Gura. Een kleine nieuwe stichting die door een echtpaar uit Almere is opgezet om zendingswerk in de stad Gura in Roemenië op te zetten. Arjan heeft plaatsgenomen in het bestuur (inmiddels als voorzitter) van de stichting en probeert Paul en Daphne te ondersteunen, te motiveren en mee te denken in het opzetten en uitbreiden van hun verder bediening in Gura. Zie: www.missiegura.nl/ Deze zomer juli 2019 zullen ze als gezin een missie reis maken naar Roemenië om in de VakantieBijbelClub te ondersteunen en de missieplek te leren kennen.

Leven met een missie, cursus van Evangelisch College

In een team van 5 mensen schrijven we samen de cursus Leven met een missie en gaan die na een try out in het land op locatie geven voor het Evangelisch College. De thema's waar Arjan bij betrokken is zijn: De missie in deze wereld, en De missie in de praktijk. Afsluiting van de cursus. Zie: www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/missionair-werk/toerustingscursus-leven-met-een-missie/ De gemeente in Assen was de eerste plek waar deze cursus werd gegeven, Dokkum en Zwijndrecht zijn de volgende plaatsen.


Wat in liefde gedaan is voor Jezus, dat heeft waarde voor de Here God.


Project Wegwijzer College

Vanaf 1 juli 2014 werkt Arjan aan een intentioneel Onderwijsprogramma van Christelijke gemeente De Wegwijzer. Het huidige cursusaanbod wordt geëvalueerd, er wordt gekeken naar nieuw cursusaanbod in reformatorische en evangelische hoek. Vanuit het Revealonderzoek wil de gemeente het onderwijsaanbod aanpassen dat zoekers, jong gelovigen, volwassen gelovigen en leiders die Christus centraal hebben staan worden onderwezen en getraind om de missie in Almere te ondersteunen en versterken. Het project heeft als werknaam Wegwijzer College.

Begin september 2015 startte het implementatiejaar van Wegwijzer College. Daarna hebben er tientallen deelnemers meegedaan aan een cursus in Wegwijzer College de afgelopen 4 seizoenen. Kijk voor informatie en mogelijkheid tot opgave van cursussen op de website van Wegwijzer College.

Het project wordt in 2016 gecontinueerd in de vorm van coördinatie van het onderwijsprogramma in Wegwijzer College. De start is enorm bemoedigend geweest met ruim 90 betrokkenen in 130 cursusaanvragen.

In 2017 is het Wegwijzer College niet meer weg te denken. De avonden worden nu in het nieuwe Missie Centrum georganiseerd. In 2017 en 2018 waren er nog meer deelnemers en is er gestart met een digitaal cursusplatform. wegwijzer.learnnn.com In juni 2019 heeft Arjan het Wegwijzer College overgedragen, dankbaar voor hetgeen gebeuren mocht tot groei en opbouw van mensen.

Missionaire verkenning Noorderplassen

In samenwerking met Christelijke gemeente De Wegwijzer te Almere deed Arjan van 2014 tot en met 2018 missionaire verkenningen in de wijk Noorderplassen in Almere. Hij was daar als pionier en wijkpastor aan het werk om zoekers en nog-niet-gelovigen in aanraking te brengen met Gods rijke Evangelie met het verlangen om een wijkgemeenschap Noorderlicht op te bouwen waar Gods liefde zichtbaar wordt.

Afgelopen jaar zijn er mooie kansen en uitdagingen geweest. Voor de 5e keer is de VakantieBijbelClub met succes gedraaid. Na de eerste keer is er ook en KinderBijbelClub gestart. Verder zijn er netwerkcontacten gemaakt met professionals in de wijk, is er een Kerngroepavond om de 14 dagen, zijn er diaconale en pastorale contacten geweest en volgden diverse wijkbewoners de cursus Wegwijs in de Bijbel. Het project NoorderLICHT werd begin 2019 als opdracht teruggegeven aan Christelijke gemeente de Wegwijzer.

Coördinatie kinderwerk in De Wegwijzer

Per 1 januari 2016 coördineerde Arjan ook het kinderwerk in de Wegwijzer. Dit betreft vooral het aansturen van de teamleiders zowel van het interne kinderwerk Wegwijzerkids als in het kinderbijbelclub werk in Almere in zoverre het niet ondergebracht is in een wijkproject. Eind maart 2018 heeft deze coördinatie weer overgedragen. Er zijn mooie ontwikkelingen geweest, vooral op gebied van beleid en veiligheid.

Docent van de missionaire vakken op de Wittenberg (zendingschool) in Zeist

Mooi om twee seizoenen deze vakken te onderwijzen en jonge mensen op te leiden voor de Grote Opdracht.