Pioniert, bouwt op en ondersteunt...

pionieren, opbouwen en ondersteunen in zending, gemeente en onderwijs

Contact

Wilt u of uw organisatie, stichting, gemeente contact met Arjan om over een opdracht te spreken of een samenwerking aan te gaan voor korte of langere tijd, maak dan gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Mocht u Arjan & Carolina willen ondersteunen met eenmalige gift of een regelmatige gift dan kunt u terecht bij Stichting Kruislinks die hierin faciliteert. Al uw giften komen bij Arjan & Carolina terecht en zullen ingezet worden in de visie en missie zoals hierboven beschreven. Uw gift maakt het mogelijk om het gezin financieel te onderhouden en zich in te zetten voor Missie Gura, zodat ze fulltime in Gods Koninkrijk werkzaam kunnen zijn.

Wil je een eenmalige ondersteuning doen dan kan dat ook via Paypal: https://www.paypal.me/JAVaders

Stichting Kruislinks

Giften zijn welkom op
Giro: NL 78 INGB 0008444697
St. Kruislinks Elst (Gld)

o.v.v. Missie Gura


Arjan Vaders
arjan@corbanministry.nl
06-12627844

Contactformulier