Pioniert, bouwt op en ondersteunt...

pionieren, opbouwen en ondersteunen in zending, gemeente en onderwijs

Home

Visie en missie

Corban Ministry (Arjan Vaders) wil zoveel mogelijk tijd, kennis en ervaring ten dienste stellen aan de grote zendingsopdracht van Jezus Christus om alle volken te discipelen.
Corban Ministry gaat daarom elke samenwerking aan om te kunnen pionieren, op te bouwen en te ondersteunen in zending, gemeente en onderwijs.

Uitleg 'Corban Ministry'

"Ons leven is korban (= een aan God beloofd dankoffer). Jezus gaf Zijn leven (korban) voor ons en wij leven in dankbaarheid voor Hem in Zijn Koninkrijk. In navolging van Jezus geven we ons eigen leven in afzondering voor Zijn dienst en dus ‘heilig’ terug in Zijn hand." Hun gebed is: "Maak ons instrumenten van Uw vrede."
Dat is de persoonlijke roeping die Arjan & Carolina Vaders ervaren. Daarmee hebben ze met hun gezin ruim 6 jaar in Peru voor de GZB gewerkt (2006 – 2012). "Door de tekst uit Joh. 10:16 worden wij al vele jaren gemotiveerd om te zoeken naar de schapen die nog niet zijn van Zijn stal, maar in het besef dat ze wel de Goede Herder toebehoren."
"Onze roeping geldt voor alle plaatsen waar God ons zendt en heeft verband met de Grote Opdracht uit Matth. 28 en ook Jezus’ missie verwoord in Joh. 4 en Jes. 61. Dat alles maakt zending tot onze enige optie in dit leven. We dienen God in alle culturele veelkleurigheid en variatie als persoon, familie, gemeente en professioneel."

Zegenrijk Zendings Plan

Corban Ministry is een bediening die Arjan Vaders gebruikt om als zzp-er God te dienen in de doorbraak van Zijn Koninkrijk. In het besef en vertrouwen dat we zonder Hem niets kunnen doen. Zzp betekent voor hem daarom niet een ‘zelfstandige zonder personeel’ alleen, maar vooral een ‘Zegenrijk Zendings Plan’. Arjan neemt opdrachten aan die hij factureert en ontvangt aanvullend giften van zijn achterban. Carolina ondersteunt hierbij, maar doet geen opdrachten voor Corban Ministry. Zij zet zich in op vooral vrijwillige basis, werkt als onderwijsassistente en zorgt voor een stabiel en zorgzaam thuis.